Onderzoek effecten moreel beraad

Effecten van moreel beraad binnen de van Mesdagkliniek

Binnen de van Mesdagkliniek loopt een promotieonderzoek naar effecten van moreel beraad (MB) met een tweeledig doel:

1. implementatie van MB op afdelings- en organisatieniveau monitoren én faciliteren;

2. kwalitatief en kwantitatief meten wat effecten van MB zijn op kwaliteit van argumentatie, team cultu(u)r(en) en professionalisering van teams.

De hoofdvraag is: ‘Wat zijn effecten van MB in FPC Dr. S. van Mesdag op teamcultuur en professionalisering van sociotherapeutische teams?’. Hoofd- en deelvragen zijn gebaseerd op praktijkwensen en de stand van wetenschappelijk onderzoek naar implementatie en uitkomsten/effecten van MB. Mogelijk worden onderzoeksvragen gaandeweg het onderzoek bijgesteld op basis van dynamieken in de praktijk.

Het onderzoek beslaat 6 jaar (vanaf 2013) en resulteert in wetenschappelijke publicaties en een dissertatie. Na 2019 zal moreel beraad een structureel onderdeel blijven van teambesprekingen. Contact: s.kremer@fpcvanmesdag.nl.