Scriptie: De invloed van moreel beraad op de morele besluitvorming van medewerkers

Is moreel gedrag aan te leren?

Elvira van Dusseldorp verrichtte voor haar afstudeerscriptie bij de Rotterdam School of Management een kwantitatief onderzoek naar het effect van Moreel beraad op het (moreel) gedrag van werknemers in een instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Samenvatting

Het vergroten van de sociale veiligheid voor verstandelijk gehandicapten is voor veel organisaties die ondersteuning bieden aan deze mensen een uitdaging. Om dit te bereiken is het voor deze organisaties van belang het moreel gedrag van de medewerker te beïnvloeden, waardoor ze grensoverschrijdend gedrag van zichzelf en collega’s sneller zullen herkennen. Om het moreel gedrag van de medewerkers te beïnvloeden is het van belang dat organisatie de juiste interventies inzet. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar morele besluitvorming en moreel gedrag in organisaties. Dit heeft geleid tot veel inzichten hoe het komt dat medewerkers zich immoreel gedragen. Deze inzichten zijn echter nog onvoldoende vertaald naar de praktijk. Daarnaast zijn er geringe studies gedaan in hoeverre de interventies het moreel gedrag van de medewerkers daadwerkelijk beïnvloedt en medewerkers in staat zijn om een moreel besluit te nemen (van Houwelingen et al, 2015).

Bekijk hier de volledige scriptie.