Uitkomsten van Moreel beraad

Wat vinden zorgprofessionals belangrijk vooraf aan deelname?

In de special edition van Bioethics is een artikel verschenen van Janine De Snoo-Trimp en collega’s.  In dit onderzoek is aan zorgprofessionals uit verschillende instellingen in Nederland gevraagd welke uitkomsten belangrijk zijn om te realiseren met Moreel Beraad.
In totaal vulden 331 zorgprofessionals die nog geen Moreel Beraad hadden meegemaakt de Euro-MCD vragenlijst in en werden 13 zorgprofessionals geïnterviewd. De belangrijkste uitkomsten volgens hen hebben te maken met het samenwerken als team; zo werden ‘meer open communicatie’ en ‘een beter begrip van elkaar’ het meest genoemd. Daarnaast werden ook uitkomsten voor de patiënt (betere kwaliteit van zorg) en het vinden van een concrete oplossing van belang geacht. De resultaten geven inzicht in hoe Moreel Beraad het beste geïmplementeerd kan worden, aangezien de eigenlijke deelnemers hier aan het woord zijn. Verder vormen de resultaten een belangrijke basis voor het verder ontwikkelen van de Euro-MCD vragenlijst. Hierover – en over de ervaring van de zorgprofessionals ná deelname aan Moreel Beraden – zullen meer onderzoeken en artikelen volgen.

Kijk voor het artikel op Bioethics Mei 2017 of zoek naar:

De Snoo‐Trimp, Janine, et al. “What Outcomes do Dutch Healthcare Professionals Perceive as Important Before Participation in Moral Case Deliberation?.” Bioethics 31.4 (2017): 246-257.