Kwaliteitskenmerken als hart van NEON: samen professionaliseren we de ethiekondersteuning in NL!

UNDER CONSTRUCTION

De kwaliteitskenmerken ethiekondersteuning vormen het hart van het doel van NEON. In deze kenmerken liggen ideeen over ‘wat is goede ethiekondersteuning’ verankerd. Een essentie van de NEON-uitgangspunten is dat dergelijke vragen niet vanuit één perspectief kunnen worden beantwoord. De vraag naar kwaliteit van ethiekondersteuning vereist dat ervaringskennis en -kunde alsook opgebouwde (theoretische) expertise wordt meegenomen in de orientatie op kwaliteit van ethiekondersteuning. Daar is iedereen die actief bezig is met ethiekondersteuning deelgenoot in.

Daarom wordt er momenteel met tal van ethiek-betrokkenen (mensen die praktisch met de ethiek bezig zijn, theoretici, bestuurders, managers enzovoorts) een boek geschreven dat verkent wat goede ethiekondersteuning is. Het boek staat gepland begin 2016.

In het eerste NEON-jaar (2014-2015) startte NEON aan het bijeenbrengen van verschillende mensen die theoretisch en/of praktisch bezig waren met de ethiek. Steeds stond daarin de vraag ‘wat is goede ethiekondersteuning?’ centraal. Met deze mensen kwamen we tot een voorlopige indeling van 6 kwaliteitsdomeinen:

  • Visie op ethiekondersteuning
  • Implementatie en organisatie van ethiekondersteuning
  • Doelen en uitkomsten van ethiekondersteuning
  • Ethiekondersteuning met/voor wie?
  • Competenties van de ethiekondersteuner
  • Methoden & werkvormen ethiekondersteuning

Alle bijdragen en voorbeelden op deze NEON-website zijn verbonden met één van deze domeinen.

Ondertussen gaat NEON voort op de ingeslagen weg: gezamenlijk formuleren van kwaliteitsaspecten van ethiekondersteuning, teneinde haar verder te professionaliseren. Daarom nemen we de tijd om dit deel van de site te vullen. Meedoen? Doen! Houd de website in de gaten en schroom niet om jouw visie op kwaliteitskenmerken van ethiekondersteuning met ons te delen via info@hetneon.nl.