7 jun 2019

Inschrijving NEON congres geopend!

Zorg voor Zorg Een nieuw jaar een nieuw NEON congres!
De inschrijving is geopend: op 7 juni 2019 organiseert NEON haar inmiddels befaamde jaarcongres! We heten ieder van jullie van harte welkom op, conform traditie-in-opbouw, de 1e vrijdag van juni. Onze werktitel voor dit jaar: Zorg voor Zorg
Mantelzorgers en zorg voor zorg
Op basis van de evaluaties onder onze bezoekers van 2018 ligt de focus dit jaar op de betrokkenheid van mantelzorgers in de zorgverlening in relatie tot de ethiekondersteuning. Hoe ligt de balans tussen rollen en taken van zorgverleners, patiënt/cliënt, mantelzorger, management en directie? Wat kunnen z/we van elkaar verwachten, wat niet? Hoe ziet het vaak onzichtbare leven en werk van mantelzorgers eruit? Wat betekenen grote concepten zoals zelfsturing en participatie eigenlijk?! Waar beginnen en waar eindigen verantwoordelijkheden? Samen onderzoeken we de rol van de ethiekondersteuning in dit domein.
Fantastische sfeer, inhoudelijk krachtig programma
Velen van jullie kennen de sfeer van de NEON congressen inmiddels: informeel, toegesneden, inhoudelijk sterk en dicht op de praktijk. Zet de datum dus alvast in je agenda; via de nieuwsbrief en de website van NEON laten we je zo gauw mogelijk weten hoe je een plek kunt reserveren (want vorig jaar waren we uitverkocht en hadden we een lange wachtlijst: wees dus op tijd!).
Workshop?
Heb je een inhoudelijk sterk en kwalitatief goed voorstel voor een workshop die aansluit bij het thema? Aarzel dan niet en dien je voorstel in! NEON biedt je een prachtig platform van inhoudelijk gedreven en geïnteresseerde mensen die graag komen leren van jouw inbreng. Zorg dat je bijdrage uiterlijk 01 april binnen is via info@hetneon.nl. Geef een bondige beschrijving van je workshop waarin je zowel de inhoud, het doel als de werkvorm beschrijft. Gebruik daartoe maximaal 250 woorden. De congrescommissie zal zich buigen over de inzendingen en hier een selectie uit halen. Over de uitkomsten van deze selectie kan niet worden gecorrespondeerd.
Weet je van harte welkom!
namens de congrescommissievoorzitters Jelle van Gurp en Froukje Weidema