7 jun 2019

Inschrijving NEON congres geopend. Programma bekend!

Zorg voor Zorg; Een nieuw jaar een nieuw NEON congres!
De inschrijving is geopend: op 7 juni 2019 organiseert NEON haar inmiddels befaamde jaarcongres! We heten ieder van jullie van harte welkom op, conform traditie-in-opbouw, de 1e vrijdag van juni. Onze werktitel voor dit jaar: Zorg voor Zorg
Mantelzorgers en zorg voor zorg
Op basis van de evaluaties onder onze bezoekers van 2018 ligt de focus dit jaar op de betrokkenheid van mantelzorgers in de zorgverlening in relatie tot de ethiekondersteuning. Hoe ligt de balans tussen rollen en taken van zorgverleners, patiënt/cliënt, mantelzorger, management en directie? Wat kunnen z/we van elkaar verwachten, wat niet? Hoe ziet het vaak onzichtbare leven en werk van mantelzorgers eruit? Wat betekenen grote concepten zoals zelfsturing en participatie eigenlijk?! Waar beginnen en waar eindigen verantwoordelijkheden? Samen onderzoeken we de rol van de ethiekondersteuning in dit domein.
Fantastische sfeer, inhoudelijk krachtig programma

Kijkje achter de schermen…

Heb je al eerder NEON-congressen meegemaakt dan weet je dat we de lat aardig hoog hebben liggen voor de editie van 2019. Met de voor NEON kenmerkende inspiratie zijn we dan ook volop aan de slag gegaan om er op 07 juni aanstaande een schitterende dag van te maken. Een greep uit het programma: wat mag je als bezoeker verwachten?

Dit jaar gaan we de inhoud in: zorg voor zorg! Mantelzorgers, multidisciplinaire teams, shared decision making… het zijn veelgebruikte termen, maar hoe werkt dat nu in de praktijk? En wat betekent dat voor de rol en taak van de ethiekondersteuning?

We vonden dr. Dorothea Touwen bereid om hier een klinkende lezing over te geven. Vanuit VWS verwelkomen we Henk Reinen, werkzaam op het ministerie van VWS en als MTlid van de directie Maatschappelijk Ondernemen nauw betrokken bij (problemen rond) zorg voor anderen. Na de presentatie van dhr. Reinen praten we met prof. Frans Vosman én Henk Reinen in groot debat door over het moeten in de zorg voor anderen en over mogelijke ondersteuning vanuit de ethiek. De ochtend wordt afgesloten samen met Els Beekman en Cecile Heuer die ons moreel kompas aan het werk zetten om al doende te onderzoeken wat het juiste is om te doen. Kortom: zaalgesprekken, levendige dialoogrondes, uitmondend in een aangename lunch.

Natuurlijk zijn er ook weer veel NEON-participanten bereid gevonden workshops aan te bieden. Hier een kleine greep uit het aanbod bij wijze van opwarmertje:

normvervaging  binnen groepen, gebruik van beeldspraak bij dementerenden, internationale voorbeelden van includeren van familie en naasten in de zorg, implementatie van ethiekondersteuning, microvormen van moreel beraad, just culture, lusten en lasten rondom mantelzorg, morele counseling rond het levenseinde, familieparticipatie in moreel beraad, rollen als mantelzorger, ethiekondersteuning in het licht van overheidsnormeringen, intervisie gespreksleiders moreel beraad.

Dankzij deze veelkleurigheid weten we zeker dat er iets voor je tussen zit. Dus aarzel niet en schrijf je in! De workshops kies je ter plekke, dus kom op tijd zodat je eerste keuze nog beschikbaar voor je is!

We verheugen ons op je komst en vertrouwen op een schitterende dag,

Namens de congrescommissie,

Simone Naber, Yfke Nawijn, Eva van Baarle, Imke Schreurs, Jelle van Gurp en Froukje Weidema

Voordracht NEON congres

7 juni 2019

Dorothea Touwen

 

Mantelzorg – zorgverlener en zorgontvanger in één

Het geven van mantelzorg vloeit voort uit de relatie die er al was tussen mantelzorger en zorgontvanger: partner, ouders, familielid, vriend, buurvrouw… Mantelzorgers hebben in de huidige organisatie van de zorg een onmisbare positie gekregen maar tegelijkertijd is hun rol en verantwoordelijkheid complex. Professionele zorgverleners vinden de samenwerking met mantelzorgers lastig: horen ze nou tot het team van zorgverleners of tot het team van de cliënt? Kun je met mantelzorgers kwaliteitsafspraken maken? Kun je ze erop aanspreken als ze niet doen wat je van ze verwachtte? Maar voor mantelzorgers is het niet minder ingewikkeld. Want hoe combineer je al die taken die je op je schouders hebt gekregen? Wat moet je met je emoties die je hebt uit hoofde van je relatie met de zorgontvanger als je ook  je zorgtaken gedaan wilt krijgen? Wat doe je met de verschuiving die onherroepelijk plaats vindt in je relatie met de zorgontvanger?

In deze voordracht bespreek ik in interactie met de zaal een aantal uit het leven gegrepen casus waarin bovenstaande vragen spelen. Door gezamenlijk de casus te doordenken krijgen we beter zicht op de diverse perspectieven, en op de belangen en belangenverstrengelingen die de positie van mantelzorgers zo ingewikkeld kunnen maken. Na afloop zijn deelnemers toegerust met inzichten en handvatten die de onderlinge samenwerking van professionele zorgverleners en mantelzorgers zullen vergemakkelijken, en die van belang zijn voor ethiekondersteuners die een rol krijgen in het doordenken van ingewikkelde praktijksituaties.