Artikel over Morele Counseling in JPCC

Contemplative Listening in Moral Issues: Moral Counseling Redefined in Principles and Method

Morele counseling is één van de zeven werkvormen van ethiekondersteuning die worden beschreven in het Handboek Ethiekondersteuning van het NEON. Deze werkvorm is gericht op de ondersteuning van cliënten/patiënten die voor morele dilemma’s komen te staan.

In juni 2017 is een artikel gepubliceerd in the Journal of Pastoral Care and Counseling over deze methode. Daarin wordt een luisterraster beschreven voor morele counseling. Morele counseling is in eerdere publicaties beschreven als een vorm van gesprekshulp, waarbij de aandacht primair ligt op datgene wat de cliënt ter sprake brengt. De kwaliteit van de morele counseling wordt bepaald door het feit dat de cliënt alle hoeken van het morele spectrum heeft kunnen overwegen.

De vernieuwde methode van morele counseling geeft niet alleen aandacht aan wat de cliënt zegt, maar vooral aan  hoe de cliënt zichzelf ter spraken brengt: spreekt hij over zichzelf als ware hij toeschouwer, realiseert hij zich wat zijn spreken met hemzelf doet en ziet hij zichzelf nu staan op een tijdlijn van verleden naar toekomst? Door aandacht te geven aan zowel het wat als het hoe van zijn (morele) spreken komt de cliënt tot een volledig(er) beeld van de overtuiging die hem tot een besluit brengt.

Lees het hele artikel: JPCC June 15, 2017 Contemplative listening in Moral Issues