Europees onderzoek naar uitkomsten van moreel beraad

Effecten en resultaten van moreel beraad gemeten in Europees verband

In dit onderzoek beogen we inzicht te verkrijgen in de uitkomsten van Moreel Beraad. Welk effect heeft de implementatie van Moreel Beraad op de werkvloer, bijvoorbeeld op de samenwerking tussen zorgteams, volgens de deelnemers? Wat zijn de ervaringen met Moreel Beraad en hoe wordt Moreel Beraad gewaardeerd?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Via vragenlijsten vooraf na deelname aan meerdere Moreel Beraden wordt de ervaring en waardering met Moreel Beraad gemeten. Deze vragenlijsten zijn binnen een Europese samenwerking ontwikkeld en gevalideerd.* De evaluaties van Moreel Beraad worden op nationaal en internationaal vergeleken om te ontdekken hoe Moreel Beraad is geïmplementeerd en gewaardeerd volgens deelnemers in de verschillende betrokken landen.

Aanvullende doelstellingen

Het onderzoek richt zich ook op doorontwikkeling van deze vragenlijst om een handzame en korte vragenlijst te ontwikkelen voor de evaluatie van Moreel Beraad.

Eerste publicatie van de resultaten

Wie zijn er bij dit onderzoek betrokken?

dr.Bert Molewijk (projectleider), prof. dr. Guy Widdershoven, dr. Mia Svantesson, prof. dr. Riekie de Vet, Janine de Snoo-Trimp MA MSc (promovendus)

Contact

Interesse om bij te dragen aan dit onderzoek? Neem contact op via euromcd@vumc.nl .

 

*Svantesson, M., Karlsson, J., Boitte, P., Schildman, J., Dauwerse, L., Widdershoven, G., Pedersen R., Huisman M. & Molewijk, B. (2014). Outcomes of Moral Case Deliberation-the development of an evaluation instrument for clinical ethics support (the Euro-MCD). BMC Medical Ethics, 15(1), 30.