Aansluiting Moreel Beraad bij het kwaliteitsbeleid van het MCL

Inventarisatie van regelmatig voorkomende thema's bij de Moreel beraadbesprekingen van 2008 - 2013

In het voorjaar van 2013 hebben we als geestelijk verzorgers een eerste inventarisatie gemaakt van regelmatig voorkomende thema’s bij de Moreel Beraadbesprekingen van de afgelopen vijf jaar. Het onderzoek dat we hebben gepleegd, heeft in onze ogen het nodige opgeleverd en biedt veel aanknopingspunten om op de verschillende werkvloeren mee aan de slag te gaan.

We zijn ons goed bewust dat het meestal complexe thema’s betreffen, waar lang niet altijd een oplossing snel voor handen is, maar waar we ons wel toe moeten verhouden. Deze inventarisatie biedt een schat aan informatie voor het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. Hele belangrijk thema’s als de professionele samenwerking en afstemming, het onderhouden van de zorgrelatie met vaak kwetsbare en / of lastige patiënt/ familie, verantwoordelijkheidsgevoelens en gebrek aan erkenning zijn goed in beeld gekomen en tonen de complexe en dynamische verhoudingen binnen het MCL.

Op elke afdeling spelen dagelijks deze thema’s een grote rol, maar door o.a. cultuurverschillen van afdelingen met hun veelal eigen logica gaan we er regelmatig heel verschillend mee om.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Op de laatste stuurgroep vergadering van 3 september 2013 werd afgesproken om dit op een zorgvuldige wijze breed binnen het MCL bespreekbaar te maken. Hierbij dachten we aan het bespreekbaar maken op zowel bestuurs-, vakgroeps- en afdelingsniveau

Wat was vooraf nodig?

Sinds 1 januari 2008 werd er van elk moreel beraad op de desbetreffende verpleegafdeling een evaluatieverslag gemaakt met daarin tenminste een geanonimiseerde situatie, morele vraag / moreel dilemma rond waar het ‘wringt’ en concrete conclusies.
Begin 2013 beschikten we over totaal 282 casussen.

Wat kan er van geleerd worden?

We hebben op deze wijze een ‘humuslaag’ van verhalen die mede richtinggevend kunnen zijn en een inspiratiebron bieden bij nieuwe afwegingsvragen rond het te voeren kwaliteitsbeleid binnen het MCL.
Voorlopig blijft het nu liggen, maar kan het mogelijk in een later stadium weer opgepakt worden.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

De uitwerking hiervan bleef liggen. In het najaar 2013 kregen we binnen het MCL een nieuwe eindverantwoordelijke directeur die de stuurgroep ethiek ‘on hold’ zette en in de zomer van 2014 liet ontbinden.