Café Éthique

In gesprek over ethische thema's die leven buiten de muren van de instelling

Het Café Ethique is een laagdrempelige bijeenkomst rondom een thema uit de gezondheidszorg dat ook maatschappelijk in de belangstelling staat. Het wordt een aantal maal per jaar georganiseerd, bij voorkeur op een sfeervolle, externe locatie.
Doelstelling: gezamenlijk onderzoek op het gebied van moreel relevante thema’s en vragen. Rijnstate wil daarbij de verbinding zoeken met haar omgeving. Doelgroep: zorgprofessionals binnen en buiten Rijnstate, patiënten, belangstellenden uit de omgeving van ons ziekenhuis.
Tijdens een Café Éthique zijn er vier gastsprekers: een medisch specialist of andere professional vanuit Rijnstate, een huisarts of andere professional uit de eerste lijn, een patiënt, een stakeholder uit het maatschappelijk veld. Ieder houdt een inleiding van maximaal 7 minuten, waarna er interactie is tussen het publiek en de sprekers op basis van een etiquette (klein ethiekje), geïnspireerd op de regels van het Socratisch gesprek. Moderator is de ziekenhuisethicus. Er is live muziek, verzorgd door medewerkers vanuit ons ziekenhuis.

Het Café Ethique is gratis toegankelijk. Na afloop is er een gelegenheid tot een borrel.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Dit is een geslaagd praktijkvoorbeeld, omdat het bijdraagt aan de realisatie het gesprek over ethisch relevante onderwerpen tussen diverse stakeholders in de gezondheidzorg. Voorts is het Café Ethique een goede manier om ethiekondersteuning bij medewerkers onder de aandacht te brengen. Het slaagt tot slot bij aan positieve PR over ons ziekenhuis (extern) en onze werkzaamheden binnen de ethiek (intern).

Wat was vooraf nodig?

Actieve ondersteuning door management de Stuurgroep Ethiek en een ziekenhuisethicus. Bij de realisatie: ondersteuning op secretarieel en organisatorisch gebied. Ondersteuning op het gebied van PR.
Goede sprekers en musici.
Een passende, sfeervolle locatie.
Bescheiden budget.

Wat kan er van geleerd worden?

Het praktijkvoorbeeld laat zien dat ethiekondersteuning bij kan dragen aan de realisatie van het gesprek met diverse stakeholders, en dat dit verder kan reiken dan de muren van de instelling.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Let op dat het Café Ethique geen podium wordt waarop belanghebbenden hun boodschap uitdragen. Wees hier tevoren helder over en zorg voor een gedegen moderator.
Zorg voor geborgde gezamenlijke inspanning bij de realisatie van het Café Ethique.