Ethische vragen bij behandelkeuzes

Hoe keuzes worden gemaakt in geval van twijfel over haalbaarheid en uitkomst van een behandeling

Verschillende projecten waarbij we in interviews en ronde tafelgesprekken artsen bevragen op moeilijke afwegingen in behandelkeuzes. De projecten worden uitgevoerd door studenten, in afstudeerscripties of ethiekwerkstukken.

Momenteel lopen de volgende drie projecten:

– Hartklepvervanging door de lies. Hoe kom je tot een beslissing in geval van twijfel? (samen met TU/e)

– Een soortgelijk project over het starten van nierdialyse, waarbij ook het verloop wordt vervolgd en teruggekoppeld naar de beslissing (samen met MUMC)

– Een project waarin onderzocht wordt welke belemmeringen artsen ervaren bij het aangaan van het gesprek over de zorg rond het levenseinde (samen met Fontys Hogeschool).

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het zijn kleine getuigenissen van een cultuuromslag die zich langzaamaan voltrekt, waarbij artsen door buitenstaanders in hun keuken laten kijken en waarbij we ook samen ontdekken hoe ethische reflectie hierbij van toegevoegde waarde kan zijn.

Wat was vooraf nodig?

Investering in de afgelopen jaren in draagvlak en vertrouwdheid met ethiek in de organisatie. Bij alle drie de projecten kwamen artsen nu zelf met het initiatief.

Wat kan er van geleerd worden?

Dat het niet onmogelijk is om met artsen aan ethiek te doen. Voorwaarde is dat het over hun problemen gaat, zaken waar zij mee worstelen. Geduld, volharding en beetje lef, kan even duren voordat je voet aan de grond hebt.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Oordeel opschorten. Inhoudelijk goed beslagen ten ijs komen (goed geinformeerd zijn over de problematiek).