Kwaliteitsbeleid Moreel Beraad

Borging kwaliteit moreel beraad en gespreksleiders moreel beraad

Moreel beraad wordt gemeengoed in ons ziekenhuis. Doelgroep van het moreel beraad zijn alle medewerkers, zowel in zorggebonden als in niet-zorggebonden functies. Vanuit deze situatie onstond de vraag naar expliciete kwaliteitsborging van het moreel beraad, zowel wat betreft het moreel beraad als praktijk, als wat betreft de gespreksleiders. Op deze wijze wilden we de kwaliteit van de moreel beraden op een hoger plan brengen.
Ten aanzien van moreel beraad hebben we daarom nu twee kwaliteitsdocumenten: 1. Moreel beraad. 2. Gespreksleider moreel beraad. In document 1 wordt beschreven wat moreel beraad is, en welke methode we gebruiken. In document 2 wordt beschreven over welke competenties een gespreksleider moet beschikken, en wat de criteria zijn voor het behalen van het certificaat in aansluiting op een interne training).
We werken nu uitsluitend met gecertificeerd gespreksleiders, op basis van een interne training die verzorgd wordt door de ziekenhuisethicus.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het is een geslaagd praktijkvoorbeeld, omdat dit helpt bij de realisatie van kwalitatief goed moreel beraad. Verder bieden de documenten informatie voor diegenen, die in moreel beraad of in de training tot gespreksleider zijn geïnteresseerd.

Wat was vooraf nodig?

Actieve ondersteuning door management Leerhuis en Stuurgroep Ethiek en een ziekenhuisethicus.

Wat kan er van geleerd worden?

Borging in het kwaliteitssysteem voorkomt onprofessionele praktijken en kwalitatief twijfelachtige moreel beraden, en ondersteunt de positieve beeldvorming m.b.t. ethiekondersteuning.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Zorg dat de realisatie van de kwaliteitsdocumenten in nauwe samenwerking met de Stuurgroep Ethiek en het management plaatsvindt en dat deze documenten aansluiten bij de realiteit.