Moreel Beraad in een instelling voor ouderenzorg

Een nieuwe aanpak om moreel beraad meer op de kaart te zetten

Op de afdelingen en in de thuiszorgteams van onze stichting kan op aanvraag een moreel beraad gehouden worden. Daarvan werd, terwijl de commissie ethiek inmiddels bijna 10 jaar functioneert, weinig gebruik gemaakt.

Met ingang van 2015 heeft ieder organisatieonderdeel een aanspreekpersoon ethiek; deze persoon heeft affiniteit met ethiek en de meesten zijn lid van de commissie ethiek. Deze persoon is werkzaam voor of in dat organisatieonderdeel, zodat hij of zij bekend is voor de medewerkers. De bedoeling is dat ethische vragen echt opgepakt kunnen worden. Of dit aanspreekpunt-systeem doel treft is nog niet duidelijk.

Aangezien de ouderenzorg lichamelijk zwaar is en de werkdruk groot, is het inruimen van meer dan een uur voor moreel beraad bezwaarlijk. Het gespreksmodel van Reliëf wordt gebruikt en dat bevalt heel goed. Twee leden van de commissie ethiek of een ethisch onderlegd ander persoon begeleiden het gesprek; de een zit voor en de ander schrijft. De voorzitter kan niet een teamlid zijn, de schrijver wel.
De uitkomst van de gesprekken stemde de deelnemers tevreden.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Geslaagd:
Een helder en eenvoudig gespreksmodel werkt zeer verhelderend.

Minder geslaagd:
Het is op dit moment (april 2015) nog niet bekend of het benoemen van een aanspreekpersoon ethiek in de diverse organisatiedelen de drempel om Moreel Beraad aan te vragen lager maakt.

Wat was vooraf nodig?

De commissie ethiek heeft deze vorm gekozen als effectief en efficiënt. Er wordt zo min mogelijk van bovenaf opgelegd.

Wat kunnen anderen leren van dit praktijkvoorbeeld?

Een helder gespreksmodel is heel belangrijk.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Het werkt alleen maar als je aansluit bij de ervaringen van de teamleden; maak het niet abstract.