Regelmatig Moreel Beraad

Iedere week een half uur doet wonderen

Mede n.a.v. de nodige klachten over de afdeling zijn we in 2006 – 2007 op de afdeling trauma- en vaatchirurgie van het MCL op initiatief van de beide afdelingshoofden en mij bijna wekelijks bij elkaar geweest voor een casusbespreking.

In principe was er niet veel meer tijd dan een half uur in een rommelige omgeving: de teampost. Naast één van de afdelingshoofden en één van de zorgcoördinatoren namen verpleegkundigen, stagiaires en voedingsassistentes hier aan deel.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Na zes maanden liet één van de afdelingshoofden bij de evaluatie weten dat sinds de start van de casusbesprekingen het aantal klachten aanmerkelijk waren afgenomen.
Deelnemers konden goed benoemen wat de meerwaarde van de besprekingen waren zoals het zich beter in kunnen leven, het zich pro-actiever opstellen en het toenemen van de gevoeligheid voor de wezenlijke aspecten van goede zorg én goede zelfzorg.
Het kiezen voor een vaste dag én tijd ook al weet je dat je dan potentiële deelnemers daarmee kunt uitsluiten
Het schrijven van een artikel hierover in Reliëf werd als heel positief gewaardeerd .
Dit project was een prima voorzet voor het verder ontwikkelen van Moreel Beraad op de vele andere verpleegafdelingen.

Wat was vooraf nodig?

Het management droeg zorg voor voldoende participatie van de deelnemers
De gespreksleiding lag bij mij.
De keuze voor een vaste dag, tijd en ruimte
De aanwezigheid van een casus, waarbij één of meerdere deelnemers betrokken was geweest.

Wat kan er van geleerd worden?

Door klein en zorgvuldig te beginnen op één van de verpleegafdelingen konden we redelijk snel aantonen hoe succesvol Moreel Beraad kan zijn.

Hier op korte termijn een artikel over schrijven heeft uitstekend gewerkt.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Het betrof een grote afdeling met ruim 50 werknemers, terwijl er hooguit 10 – 15 hulpverleners aan deel nemen. Hoe zorg je er voor dat zij in de uitkomsten van het project meegenomen worden.
Het afspreken van een tijdsduur. Elke week is gezien de werkbelasting wel erg veel. Na een jaar zijn we over gegaan naar een maandelijks Moreel Beraad.