Ook dat is ethiek

Herkennen van morele kwesties

Om morele kwesties te leren herkennen en om de morele sensitiviteit te vergroten wordt regelmatig een situatieschets of stelling in de instelling verspreid (prikbord, postvak). De bedoeling is de aandacht te prikkelen en uit te nodigen tot gesprek en /of reflectie. Uiteraard kan dat gesprek op elk moment en op elke plaats binnen de instelling gevoerd worden, maar er is ook een mogelijkheid dat op een eigen plek op intranet te doen.

Indien er een levendige discussie op gang komt, wordt daar kort verslag van gedaan op de pagina die regelmatig gereserveerd wordt voor de commissie ethiek in NIEUWS, de periodieke uitgave van de zorgcentra.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het draagt bij aan de herkenning van morele kwesties en het kan de morele sensitiviteit vergroten.

Wat was vooraf nodig?

Opstellen van situatieschets of stelling.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Niet alle thema’s spreken even sterk aan.